Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan, căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021, tình hình triển khai các bến cảng, khả năng đầu tư mở rộng luồng để quyết định theo thẩm quyền đối với việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, khả thi, đồng bộ với các quy hoạch khác có liên quan.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 299/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng. Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco là nhà đầu tư.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng 2 bến container số 5, số 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt. Địa điểm thực hiện Dự án tại khu bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Thời hạn hoạt động dự án 70 năm.

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng 2 bến với chiều dài 750 m (mỗi bến dài 375 m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47 ha.

Theo quy hoạch hiện tại, cụm cảng Lạch Huyện sẽ có 6 bến container, 3 bến tổng hợp. Năm 2030 sẽ có 16 bến container với tổng chiều dài 6.000m, 7 bến tổng hợp có tổng chiều dài 1.750m, khả năng tiếp nhận tàu container đến 8.000 Teu, tàu tổng hợp đến 100.000 DWT.

Tại dự thảo quy hoạch mới, đến năm 2025, số bến container dự kiến từ 5 – 6 bến và 2 bến tổng hợp. Năm 2030 sẽ có 10 – 12 bến container với chiều dài từ 4.200 – 5.100m, 3 bến tổng hợp tổng chiều dài 1.000m, năng lực tiếp nhận tàu container đến 12.000 Teu và tàu tổng hợp đến 100.000 DWT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *