1,7 tỷ - 1,9 tỷ

Siêu phẩm TĐC khu A Bắc Sông cấm

Siêu phẩm TĐC khu A, Bắc Sông Cấm – Dương Quan – Thủy NHguyên – Hải Phòng Diện tích: 60m hướng Bắc Dãy A06 giá 1ty8xx Lô góc xẻ khe dãy A14 hướng

Vị trí: Thuỷ Nguyên

1,850,000 VNĐ(Có thỏa thuận)