Xem Tuổi Kỷ Mùi Xây Nhà Năm 2023

Tuổi Kỷ Mùi xây nhà năm 2023 tuy phạm Hoang Ốc nhưng không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Thái Tuế và được trạch Lộc nên có thể xem xét xây dựng nhà ở.

1. Tuổi Kỷ Mùi Gồm Những Người Sinh Năm Nào?

Tuổi Mùi gồm những người sinh vào năm âm lịch có hàng chi là Mùi. Như vậy người tuổi Mùi sinh vào những năm sau đây: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015…

Tuổi Kỷ Mùi gồm những người sinh vào năm âm lịch có hàng can là Kỷ, hàng chi là Mùi. Như vậy sau 60 năm mới lặp lại một năm Kỷ Mùi. Người tuổi Kỷ Mùi sinh vào các năm: 1919, 1979, 2059…

Trong phạm vi bài viết xem tuổi Kỷ Mùi xây nhà năm 2023, Batdongsan.com.vn chỉ đề cập người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 và một số người tuổi Mùi sinh vào các năm 1967, 1991, 2003 do phù hợp độ tuổi làm nhà.

Tuổi Kỷ Mùi xây nhà năm 2023
Xem tuổi Kỷ Mùi xây nhà năm 2023 tốt hay xấu cần dựa vào phân tích các hạn. Ảnh minh họa

2. Tuổi Kỷ Mùi Xây Nhà Năm 2023 Có Tốt Không?

>> Năm 2023 Tuổi Nào Làm Nhà Được? Cách Tính Tuổi Làm Nhà

Dưới đây là những thông tin xem tuổi Mùi và tuổi Kỷ Mùi xây nhà năm 2023 tốt hay xấu dựa theo cách tính hạn xây nhà của dân gian gồm 5 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế, trạch tuổi.

Tuổi Kỷ Mùi 1979 xây nhà năm 2023

Người sinh năm 1979 Kỷ Mùi năm 2023 tuổi âm lịch là 45 tuổi, phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế, trạch tuổi theo cách tính hạn dân gian như sau:

– Tam Tai: người tuổi Mùi phạm Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi, 2023 là năm Quý Mão nên không phạm Tam Tai.

– Kim Lâu: năm 2023 người tuổi Kỷ Mùi 45 tuổi nên không phạm Kim Lâu.

– Hoang Ốc: người tuổi Kỷ Mùi 1979 xây nhà năm 2023 rơi phạm Hoang Ốc Tam Địa Sát.

– Thái Tuế: năm 2023 tuổi Kỷ Mùi không phạm Thái Tuế.

– Trạch tuổi: sinh năm 1979 xây nhà năm 2023 sẽ được trạch Lộc, tốt.

Như vậy người sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi xây nhà năm 2023 chỉ phạm Hoang Ốc, không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Thái Tuế lại được trạch Lộc nên có thể xem xét làm nhà.

Tuổi Kỷ Mùi xây nhà năm 2023 phạm nhiều yếu tố hạn.
Tuổi Kỷ Mùi xây nhà năm 2023 phạm nhiều yếu tố hạn. Ảnh minh họa

Xem thêm một số người tuổi Mùi xây nhà năm 2023

Dưới đây Batdongsan.com.vn sẽ phân tích thêm về tuổi làm nhà của những người sinh năm Đinh Mùi, Tân Mùi và Quý Mùi:

Tuổi Đinh Mùi 1967 xây nhà năm 2023

Tuổi Đinh Mùi 1967 bản mệnh thiên hà thủy, năm 2023 tuổi âm lịch là 57 tuổi. Phân tích các yếu tố hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế và trạch tuổi như sau:

– Tam Tai: người tuổi Mùi phạm Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi, 2023 là năm Quý Mão nên không phạm Tam Tai.

– Kim Lâu: năm 2023 người sinh năm Đinh Mùi 57 tuổi, phạm Kim Lâu Tử.

– Hoang Ốc: tuổi âm lịch năm 2023 là 57 tuổi nên nếu làm nhà người sinh năm Đinh Mùi sẽ phạm Lục Hoang Ốc.

– Thái Tuế: năm 2023 tuổi Đinh Mùi không phạm Thái Tuế.

– Trạch tuổi: nếu làm nhà năm 2023 người tuổi Đinh Mùi sẽ phạm trạch Bại, không tốt.

Từ những phân tích trên, có thể thấy tuổi Đinh Mùi 1967 xây nhà năm 2023 sẽ phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, trạch Bại, cần cân nhắc thêm các yếu tố khác nếu định xây nhà.

Tuổi Tân Mùi 1991 xây nhà năm 2023

Người sinh năm Tân Mùi 1991 bản mệnh lộ bàng thổ, năm 2023 tuổi âm lịch là 33 tuổi. Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế, trạch tuổi như sau:

– Tam Tai: người tuổi Mùi phạm Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi, 2023 là năm Quý Mão nên không phạm Tam Tai.

– Kim Lâu: năm 2023, người sinh năm Tân Mùi 33 tuổi nếu xây nhà sẽ phạm Kim Lâu Thê.

– Hoang Ốc: năm 2023 tuổi Tân Mùi nếu xây nhà sẽ phạm Lục Hoang Ốc.

– Thái Tuế: năm 2023 tuổi Tân Mùi 1991 không phạm Thái Tuế.

– Trạch tuổi: tuổi Tân Mùi 1991 xây nhà năm 2023 gặp trạch Quỷ, xấu.

Như vậy tuổi Tân Mùi 1991 xây nhà năm 2023 sẽ phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, trạch Quỷ, nên cân nhắc, trường hợp cấp bách về chỗ ở có thể tham khảo thêm ý kiến chuyên gia phong thủy để có phương án “xu cát tịnh hung” phù hợp.

Tuổi Quý Mùi 2003 xây nhà năm 2023

Người sinh năm 2023 Quý Mùi có bản mệnh dương liệu mộc, năm 2023 tuổi âm lịch là 21 tuổi, nếu xây nhà sẽ gặp các yếu tố hạn như sau:

– Tam Tai: người tuổi Mùi phạm Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi, 2023 là năm Quý Mão nên không phạm Tam Tai.

– Kim Lâu: do năm 2023 người sinh năm Quý Mùi 21 tuổi nên sẽ phạm Kim Lâu Tử.

– Hoang Ốc: tuổi Quý Mùi nếu xây nhà năm 2023 sẽ phạm Hoang Ốc Tam Địa Sát.

– Thái Tuế: năm 2023 tuổi Quý Mùi không phạm Thái Tuế.

– Trạch tuổi: năm 2023 tuổi Quý Mùi 2003 nếu xây nhà sẽ gặp trạch Bại, không tốt.

Như vậy tuổi Quý Mùi 2003 xây nhà năm 2003 sẽ không phạm Tam Tai, Thái Tuế nhưng phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, trạch Bại, cần cân nhắc kỹ việc làm nhà.

3. Một Số Lưu Ý Khi Xem Tuổi Xây Nhà 2023

Xem tuổi xây nhà là thủ tục khá phổ biến, được lưu truyền trong dân gian từ nhiều đời. Hầu hết người dân trước khi xây nhà đều xem tuổi rồi mới quyết định có xây nhà vào năm đó không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *